Retrospelsfestivalen drivs av den ekonomiska föreningen RSF – Retrospelsfestivalen. Kontakt: info@retrospelsfestivalen.se

ADRESS

Det är för närvarande inte bestämt var nästa Retrospelsfestival kommer att äga rum.